شرکت فن آوری اطلاعات ماورا: شریک قابل اعتماد شما در ارتقای کارایی و خدمات عمومی.

فناوری‌های هوشمند ما با ارائه بینش‌های ارزشمندی که کارایی عملیاتی و خدمات دولتی را بهبود می‌بخشد، سطح رضایت و اعتماد مردم به سازمان‌های دولتی را ارتقا می‌دهد

خدمات ما در سازمان های دولتی

نصب و راه اندازی

نگهداری و پشتیبانی

آموزش بهره برداری

طراحی و ارائه راهکار

تأمین تجهیزات

مشاوره و نظارت

پیمایش به بالا