شرکت فن آوری اطلاعات ماورا روز شریک قابل اعتماد شما در ارتقای کارایی و تجربه‌ی معنوی در اماکن مذهبی و زیارتی

فناوری‌های هوشمند ما با ارائه بینش‌های ارزشمندی که کارایی عملیاتی و خدمات زائران را بهبود می‌بخشد، سطح تجربه‌ی معنوی در اماکن مذهبی و زیارتی را ارتقا می‌دهد.

خدمات ما در اماکن مذهبی و زیارتی

نصب و راه اندازی

نگهداری و پشتیبانی

آموزش بهره برداری

طراحی و ارائه راهکار

تأمین تجهیزات

مشاوره و نظارت

پیمایش به بالا