شرکت فن آوری اطلاعات ماورا: شریک قابل اعتماد شما در ارتقای کارایی و امنیت مرکز داده

فناوری‌های هوشمند ما با ارائه بینش‌های ارزشمندی که کارایی عملیاتی و امنیت داده‌ها را بهبود می‌بخشد، سطح امنیت مرکز داده را ارتقا می‌دهد.

خدمات ما در مرکز داده

نصب و راه اندازی

نگهداری و پشتیبانی

آموزش بهره برداری

طراحی و ارائه راهکار

تأمین تجهیزات

مشاوره و نظارت

پیمایش به بالا