شرکت فن آوری اطلاعات ماورا: شریک قابل اعتماد شما در ارتقای کارایی و تجربه‌ی گردشگری در مراکز توریستی و گردشگری.

فناوری‌های هوشمند ما با ارائه بینش‌های ارزشمندی که کارایی عملیاتی و خدمات گردشگران را بهبود می‌بخشد، سطح تجربه‌ی گردشگری در مراکز توریستی و گردشگری را ارتقا می‌دهد.

خدمات ما در مراکز توریستی و گردشگری

نصب و راه اندازی

نگهداری و پشتیبانی

آموزش بهره برداری

طراحی و ارائه راهکار

تأمین تجهیزات

مشاوره و نظارت

پیمایش به بالا