شیرهای کنترل

شیرهای کنترل نوعی شیر صنعتی هستند که برای تنظیم جریان سیال مانند آب، گاز یا روغن استفاده می شوند. آنها با استفاده از یک محرک مانند یک عملگر پنوماتیکی یا الکتریکی کنترل می شوند.شیرهای کنترل در طیف گسترده ای از کاربردها از جمله فرآیندهای شیمیایی، تصفیه آب، تولید برق و صنایع غذایی استفاده می شوند.

محصولات

شیرهای توپکی :

از یک توپ فلزی برای مسدود کردن یا باز کردن جریان سیال استفاده می کنند.

شیرهای پروانه ای :

از یک دیسک فلزی برای مسدود کردن یا باز کردن جریان سیال استفاده می کنند.

شیرهای دیافراگمی :

از یک دیافراگم لاستیکی یا پلاستیکی برای مسدود کردن یا باز کردن جریان سیال استفاده می کنند.

شیرهای سوزنی :

از یک سوزن فلزی برای تنظیم دقیق جریان سیال استفاده می کنند.

شیرهای چک :

به سیال اجازه می دهد تا در یک جهت جریان یابد و از جریان در جهت دیگر جلوگیری می کند.

محصولات مرتبط

شیرهای توپکی دو راهه :

جریان سیال را در دو جهت کنترل می کنند.

شیرهای توپکی سه راهه :

جریان سیال را در سه جهت کنترل می کنند.

شیرهای توپکی تمام پورت :

پورت کامل دارند که به آنها اجازه می دهد تا جریان کامل سیال را عبور دهند.

شیرهای توپکی با پورت کاهش یافته :

پورت کاهش یافته ای دارند که جریان سیال را محدود می کند.

شیرهای پروانه ای با بال فلزی :

از یک بال فلزی برای مسدود کردن یا باز کردن جریان سیال استفاده می کنند.

شیرهای پروانه ای با اکچوآتور پنوماتیکی :

توسط یک عملگر پنوماتیکی کنترل می شوند.

شیرهای دیافراگمی با بدنه فلزی کاهش یافته :

از یک بدنه فلزی ساخته شده اند که آنها را قوی و بادوام می کند.

شیرهای دیافراگمی با اکچوآتور پنوماتیکی :

توسط یک عملگر پنوماتیکی کنترل می شوند.

شیرهای دیافراگمی با اکچوآتور الکتریکی :

توسط یک عملگر الکتریکی کنترل می شوند.

شیرهای سوزنی با بدنه رزوه ای :

دارای بدنه رزوه ای هستند که به آنها اجازه می دهد به راحتی در خطوط لوله نصب شوند.

شیرهای سوزنی با بدنه جوشی :

دارای بدنه جوشی هستند که آنها را قوی و بادوام می کند.

شیرهای سوزنی با اکچوآتور دستی :

توسط یک دستگیره دستی کنترل می شوند.

شیرهای سوزنی با اکچوآتور پنوماتیکی :

توسط یک عملگر پنوماتیکی کنترل می شوند.

شیرهای چک فنری :

از یک فنر برای بستن شیر در صورت معکوس شدن جریان سیال استفاده می کنند.

شیرهای چک وزنه ای :

از یک وزنه برای بستن شیر در صورت معکوس شدن جریان سیال استفاده می کنند.

شیرهای پروانه ای با اکچوآتور الکتریکی :

توسط یک عملگر الکتریکی کنترل می شوند.

شیرهای دیافراگمی با بدنه پلاستیکی :

از یک بدنه پلاستیکی ساخته شده اند که آنها را سبک و کم هزینه می کند.

شیرهای چک دیافراگمی :

از یک دیافراگم برای بستن شیر در صورت معکوس شدن جریان سیال استفاده می کنند.

محصول مورد نظر خود را سفارش دهید

درخواست خود را به ما بگویید تا هرچه سریعتر به شما تحویل دهیم

پیمایش به بالا