حسگرها و فرستنده ها

روشنایی مناسب در محل کار، فروشگاه یا محیط تجاری شما ضروری است. این امر به افزایش بهره وری، ایجاد فضایی دلپذیر و ایمن تر شدن افراد کمک می کند. انواع مختلفی از چراغ ها برای انتخاب وجود دارد، از جمله چراغ های توکار، روکار و آویز. هر نوع مزایا و معایب خاص خود را دارد، بنابراین مهم است که نوع مناسب را برای نیازهای خود انتخاب کنید.

محصولات

حسگرها :

مقادیر فیزیکی را اندازه گیری می کنند.

فرستنده ها :

سیگنال های حسگر را به سیگنال های الکتریکی استاندارد تبدیل می کنند که می تواند توسط کنترلرها یا سیستم های داده خوانده شود.

محصولات مرتبط

حسگرهای دما :

دمای یک سیال یا گاز را اندازه گیری می کنند.

حسگرهای فشار :

فشار یک سیال یا گاز را اندازه گیری می کنند.

حسگرهای جریان :

جریان یک سیال یا گاز را اندازه گیری می کنند.

حسگرهای سرعت :

سرعت یک جسم را اندازه گیری می کنند.

حسگرهای شتاب :

شتاب یک جسم را اندازه گیری می کنند.

حسگرهای لرزش :

لرزش یک جسم را اندازه گیری می کنند.

حسگرهای سطح :

سطح یک مایع را اندازه گیری می کنند.

حسگرهای موقعیت :

موقعیت یک جسم را اندازه گیری می کنند.

حسگرهای مجاورت :

حضور یک شیء را در نزدیکی خود تشخیص می دهند.

فرستنده های جریان :

سیگنال های حسگر را به سیگنال های جریان الکتریکی استاندارد تبدیل می کنند.

فرستنده های ولتاژ :

سیگنال های حسگر را به سیگنال های ولتاژ الکتریکی استاندارد تبدیل می کنند.

فرستنده های دیجیتال :

حضور یک شیء را در نزدیکی خود تشخیص می دهند.

حسگرهای نوری :

نور را اندازه گیری می کنند.

فرستنده های بی سیم :

سیگنال های حسگر را به صورت بی سیم به کنترلرها یا سیستم های داده ارسال می کنند.

محصول مورد نظر خود را سفارش دهید

درخواست خود را به ما بگویید تا هرچه سریعتر به شما تحویل دهیم

پیمایش به بالا