فناوری جستجوی ظاهری
جستجوی ظاهری یک فناوری است که با استفاده از تصاویر و ویدئوها، اطلاعات را جستجو و استخراج می‌کند. در این روش، تصاویر به عنوان ورودی استفاده می‌شوند و الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای تشخیص الگوها، شناسایی اشیاء، ترجمه متن در تصاویر و سایر وظایف مشابه به کار می‌روند. به عبارت دیگر، جستجوی ظاهری به ما امکان می‌دهد تا با استفاده از تصاویر، محتواهای مرتبط را پیدا کنیم

محصولات

جستجوی چهره

این نوع فناوری جستجوی ظاهری برای یافتن افراد بر اساس چهره آنها در تصاویر یا ویدیوها استفاده می شود.

جستجوی لباس

این نوع فناوری جستجوی ظاهری برای یافتن اشیاء بر اساس نوع لباس آنها در تصاویر یا ویدیوها استفاده می شود.

جستجوی رنگ

این نوع فناوری جستجوی ظاهری برای یافتن اشیاء بر اساس رنگ آنها در تصاویر یا ویدیوها استفاده می شود.

جستجوی سن

این نوع فناوری جستجوی ظاهری برای یافتن سن افراد در تصاویر یا ویدیوها استفاده می شود.

جستجوی جنس

این نوع فناوری جستجوی ظاهری برای یافتن جنسیت افراد در تصاویر یا ویدیوها استفاده می شود.

محصول مورد نظر خود را سفارش دهید

درخواست خود را به ما بگویید تا هرچه سریعتر به شما تحویل دهیم

پیمایش به بالا