شرایط استفاده از وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات ماورا روز 

مقدمه:

این شرایط استفاده (“شرایط”)، استفاده شما از وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات ماورا روز (“وب سایت”) را تنظیم می کند. این وب سایت توسط شرکت فن آوری اطلاعات ماورا روز (“ما” یا “شرکت”) اداره می شود.

موافقت شما:

با دسترسی و استفاده از وب سایت، شما با این شرایط و کلیه خط مشی ها و رویه های ذکر شده در اینجا موافقت می کنید. اگر با این شرایط موافق نیستید، لطفاً از این وب سایت استفاده نکنید.

استفاده از وب سایت:

شما حق استفاده از وب سایت را برای اهداف شخصی و غیر تجاری دارید. شما حق ندارید هیچ بخشی از وب سایت را بدون رضایت کتبی ما کپی، بازنشر، توزیع، انتقال، نمایش، اجرا، اصلاح، ترجمه، ایجاد آثار مشتق شده، یا به هر نحو دیگر از آن استفاده کنید.

مالکیت معنوی:

تمام محتوای وب سایت، از جمله متن، تصاویر، گرافیک، آرم ها، ویدئوها، و نرم افزار، متعلق به ما یا اشخاص ثالث است و توسط حق چاپ، علامت تجاری و سایر قوانین مالکیت معنوی محافظت می شود. شما حق ندارید هیچ محتوای وب سایت را بدون رضایت کتبی ما کپی، بازنشر، توزیع، انتقال، نمایش، اجرا، اصلاح، ترجمه، ایجاد آثار مشتق شده، یا به هر نحو دیگر از آن استفاده کنید.

حساب کاربری:

برای دسترسی به برخی از ویژگی های وب سایت، ممکن است لازم باشد یک حساب کاربری ایجاد کنید. شما مسئول حفظ محرمانه بودن اطلاعات حساب کاربری خود و هر فعالیتی که تحت حساب شما انجام می شود هستید. شما باید هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب کاربری خود را فوراً به ما اطلاع دهید.

پیوندها به وب سایت های دیگر:

این وب سایت ممکن است حاوی پیوندهایی به وب سایت های دیگر باشد که توسط ما اداره نمی شوند. ما هیچ کنترلی بر محتوای این وب سایت های دیگر نداریم و هیچ مسئولیتی در قبال آنها نداریم.

مسئولیت ها:

 • شما مسئول تمام فعالیت های خود در وب سایت هستید.
 • شما موظف هستید که از وب سایت به طور قانونی و اخلاقی استفاده کنید.
 • شما حق ندارید از وب سایت برای ارسال یا انتشار محتوای غیرقانونی، توهین آمیز، یا مضر استفاده کنید.
 • شما حق ندارید از وب سایت برای آسیب رساندن به سیستم های کامپیوتری یا شبکه های دیگران استفاده کنید.

سلب مسئولیت:

 • این وب سایت “همانطور که هست” و “با تمام نقص ها” ارائه می شود.
 • ما هیچ گونه ضمانتی، چه صریح و چه ضمنی، در مورد وب سایت یا محتوای آن ارائه نمی دهیم.
 • ما به طور خاص هر گونه ضمانت ضمنی از تجارت، تناسب برای یک هدف خاص و عدم نقض را رد می کنیم.

محدودیت مسئولیت:

 • در هیچ موردی، ما یا هر یک از مدیران، کارکنان، یا نمایندگان ما در قبال شما یا هر شخص ثالثی، برای هرگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، تبعی، خاص، نمونه، یا تنبیهی، از جمله، اما نه محدود به، خسارات ناشی از از دست دادن سود، از دست دادن داده ها، یا از دست دادن فرصت، بدون در نظر گرفتن اینکه بر اساس چه نظریه ای از مسئولیت (قرارداد، تقصیر، یا مسئولیت مطلق) باشد، حتی اگر از امکان چنین خسارتی مطلع شده باشیم، مسئول نخواهیم بود.

قانون حاکم:

 • این شرایط توسط قوانین جمهوری اسلامی ایران اداره می شود و مطابق با آنها تفسیر می شود.

حل اختلاف:

 • هر گونه اختلاف ناشی از یا مربوط به این شرایط، از طریق داوری نهایی و الزام آور در تهران، ایران حل و فصل خواهد شد.

تغییرات:

 • ما ممکن است این شرایط را در هر زمانی با به روز رسانی این پست وب سایت تغییر دهیم.
 • شما موظف هستید به طور دوره ای این شرایط را برای هرگونه تغییر بررسی کنید.
 • استفاده مداوم شما از وب سایت پس از هرگونه تغییر به معنای پذیرش آن تغییرات است.
پیمایش به بالا