شرکت فن آوری اطلاعات ماورا: شریک قابل اعتماد شما در ارتقای کارایی و کیفیت خدمات در بیمارستان ها و مراکز درمانی.

فناوری‌های هوشمند ما با ارائه بینش‌های ارزشمندی که کارایی عملیاتی و خدمات درمانی را بهبود می‌بخشد، سطح کیفیت خدمات در بیمارستان ها و مراکز درمانی را ارتقا می‌دهد.

خدمات ما در بیمارستان ها و مراکز درمانی

نصب و راه اندازی

نگهداری و پشتیبانی

آموزش بهره برداری

طراحی و ارائه راهکار

تأمین تجهیزات

مشاوره و نظارت

پیمایش به بالا