شرکت فن آوری اطلاعات ماورا روز شریک قابل اعتماد شما در ارتقای کارایی و امنیت خدمات بانکی

راهکارهای هوشمند ما کارایی عملیاتی و خدمات بانکی را بهبود می‌بخشد و امنیت را افزایش می‌دهد و سطح تجربه‌ی مشتریان در بانک‌ها و مؤسسات مالی را ارتقا می‌دهد.

خدمات ما در بانک ها و مؤسسات مالی

نصب و راه اندازی

نگهداری و پشتیبانی

آموزش بهره برداری

طراحی و ارائه راهکار

تأمین تجهیزات

مشاوره و نظارت

پیمایش به بالا