شرکت فن آوری اطلاعات ماورا: شریک قابل اعتماد شما در ارتقای کارایی و تجربه‌ی آموزشی در مراکز آموزشی.

فناوری‌های هوشمند ما با ارائه بینش‌های ارزشمندی که کارایی عملیاتی و خدمات آموزشی را بهبود می‌بخشد، سطح تجربه‌ی آموزشی در مراکز آموزشی را ارتقا می‌دهد.

خدمات ما در مراکز آموزشی

نصب و راه اندازی

نگهداری و پشتیبانی

آموزش بهره برداری

طراحی و ارائه راهکار

تأمین تجهیزات

مشاوره و نظارت

پیمایش به بالا