شرکت فن آوری اطلاعات ماورا روز مدتهاست که یک شریک قابل اعتماد برای صنعت حمل و نقل بوده است. 

فناوری‌های هوشمند ما با بینش‌های ارزشمندی که کارایی عملیاتی و خدمات مسافری را بهبود می‌بخشد، سطح صنعت را افزایش  می دهند.

خدمات ما در صنعت حمل و نقل

نصب و راه اندازی

نگهداری و پشتیبانی

آموزش بهره برداری

طراحی و ارائه راهکار

تأمین تجهیزات

مشاوره و نظارت

پیمایش به بالا