شرکت فن آوری اطلاعات ماورا: شریک قابل اعتماد شما در ارتقای کارایی و کیفیت زندگی در شهر هوشمند.

فناوری‌های هوشمند ما با ارائه بینش‌های ارزشمندی که کارایی عملیاتی و خدمات شهروندان را بهبود می‌بخشد، سطح کیفیت زندگی در شهر هوشمند را ارتقا می‌دهد.

خدمات ما در شهر هوشمند

نصب و راه اندازی

نگهداری و پشتیبانی

آموزش بهره برداری

طراحی و ارائه راهکار

تأمین تجهیزات

مشاوره و نظارت

پیمایش به بالا