شرکت فن آوری اطلاعات ماورا: شریک قابل اعتماد شما در ارتقای کارایی و تجربه‌ی خرید در فروشگاه‌ها

فناوری‌های هوشمند ما با ارائه بینش‌های ارزشمندی که کارایی عملیاتی و خدمات مشتریان را بهبود می‌بخشد، سطح تجربه‌ی خرید در فروشگاه‌ها را ارتقا می‌دهد.

خدمات ما در فروشگاه ها

نصب و راه اندازی

نگهداری و پشتیبانی

آموزش بهره برداری

طراحی و ارائه راهکار

تأمین تجهیزات

مشاوره و نظارت

پیمایش به بالا