شرکت فن آوری اطلاعات ماورا روز مدتهاست که یک شریک قابل اعتماد برای صنعت کارخانه های صنعتی بوده است.

فناوری‌های هوشمند ما با ارائه بینش‌های ارزشمندی که کارایی عملیاتی و تولید را بهبود می‌بخشد، سطح صنعت کارخانه‌های صنعتی را ارتقا می‌دهد.

خدمات ما در کارخانه های صنعتی

نصب و راه اندازی

نگهداری و پشتیبانی

آموزش بهره برداری

طراحی و ارائه راهکار

تأمین تجهیزات

مشاوره و نظارت

پیمایش به بالا