روشنایی

روشنایی مناطق اداری:

 • اهمیت روشنایی اداری:

  • روشنایی مناطق اداری نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط کاری دارد.
  • اهداف اصلی روشنایی اداری عبارتند از:
   1. کمک به آسانتر شدن فرایند کار.
   2. ایجاد محیط مناسب برای فعالیت فیزیکی و روانی کارکنان.
   3. کاهش احتمال ایجاد حادثه در محیط کار.
   4. کاهش بیماری‌های روانی و چشمی.
   5. افزایش راندمان.
 • اصول نورپردازی اداری:

  • استفاده از منابع نور مناسب: طراح روشنایی اداری باید منابع نور مناسب را انتخاب کند. این شامل لامپ‌های ال ای دی و فلورسنت می‌شود.
  • توزیع مناسب نور: منحنی توزیع نور باید به طور یکنواخت در فضا توزیع شود.
  • کنترل پرتو خیره کننده: باید از تابش مستقیم نور به چشم‌ها جلوگیری شود.
  • راحتی فرم و توزیع روشنایی: نور باید به طور متناسب در فضا توزیع شود.

روشنایی مناطق صنعتی:

 • استانداردهای روشنایی در محیط‌های صنعتی:

  • برای تعیین شدت روشنایی در محیط‌های صنعتی، از واحد لوکس استفاده می‌شود که نشاندهنده یک لومن در متر مربع است.
  • استانداردها برای بهبود شرایط کاری، ایمنی و راحتی کارکنان تعیین می‌شوند.
 • اصول نورپردازی صحیح در کارخانه‌ها:

  • توزیع مناسب نور: منحنی توزیع نور باید به طور یکنواخت در کارخانه توزیع شود.
  • کنترل تابش خیره کننده: باید از تابش مستقیم نور به چشم‌ها جلوگیری شود.
  • افزایش راندمان: نورپردازی مناسب باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.

به طور کلی، طراحی روشنایی اداری و صنعتی نیازمند توجه به اصول نورپردازی، منابع نور مناسب و توزیع مناسب نور در فضاهای کاری است.

پیمایش به بالا