تجهیزات ارتینگ و اتصال زمین
سیستم زمین یا همان سیستم ارتینگ از مهمترین سیستم هایی است که برای ایمنی اشخاص و حفاظت از تجهیزات در برابر خطرات الکتریکی بکار می رود.

محصولات

الکترود زمین

الکترود زمین، هادی لختی است که متصل به خاک است و به شینه و هادی و تجهیزات الکتریکی وصل میباشد.

هادی اتصال زمین

قسمتی از سیستم زمین است که الکترود زمین را به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین وصل میکند.

محصولات مرتبط

میله های ارت :

میله های فلزی هستند که در زمین کوبیده می شوند تا یک اتصال الکتریکی با زمین ایجاد کنند.

سیم های ارت :

سیم هایی هستند که میله های ارت را به سیستم الکتریکی متصل می کنند.

گیره های ارت :

برای اتصال سیم های ارت به تجهیزات الکتریکی استفاده می شوند.

الکترودهای ارت شیمیایی :

الکترودهایی هستند که از مواد شیمیایی برای ایجاد اتصال الکتریکی با زمین استفاده می کنند.

سیستم های ارت الکترولیتی :

سیستم هایی هستند که از آب نمک برای ایجاد اتصال الکتریکی با زمین استفاده می کنند.

میله های ارت مسی :

مقاوم در برابر خوردگی و برای استفاده در اکثر خاک ها مناسب هستند.

محصول مورد نظر خود را سفارش دهید

درخواست خود را به ما بگویید تا هرچه سریعتر به شما تحویل دهیم

پیمایش به بالا