سیستم آنالیز ویدیو خودآموز

محصولات

تشخیص ناهنجاری

این نوع سیستم برای شناسایی فعالیت ها یا رویدادهای غیرمعمول در ویدیوها، مانند سیستم های نظارتی یا سیستم های ایمنی استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل رفتار

این نوع سیستم برای شناسایی و طبقه بندی رفتارهای افراد در ویدیوها، مانند سیستم های بازاریابی یا سیستم های آموزشی استفاده می شود.

استخراج محتوا

این نوع سیستم برای استخراج اطلاعات کلیدی از ویدیوها، مانند اشیاء، افراد یا متن استفاده می شود.

محصولات مرتبط

دوربین های شبکه

دوربین های شبکه برای ضبط ویدیوهایی که سیستم های آنالیز ویدیو خودآموز می توانند تجزیه و تحلیل کنند استفاده می شوند.

سرورها

سرورها برای ذخیره و پردازش ویدیوهایی که سیستم های آنالیز ویدیو خودآموز تجزیه و تحلیل می کنند استفاده می شوند.

شبکه

شبکه برای اتصال دوربین های شبکه، سرورها و نرم افزار آنالیز ویدیو خودآموز استفاده می شود.

محصول مورد نظر خود را سفارش دهید

درخواست خود را به ما بگویید تا هرچه سریعتر به شما تحویل دهیم

پیمایش به بالا